„Czarny papież” – czy może zostać Afrykanin następcą B XVI?

 

Co by się stało z Kościołem, gdyby na papieża został wybrany Afrykanin, „czarny papież”?

 

Przecież tak może się stać. Jak zareagowaliby wierni i hierarchowie? W Polsce nastąpiłby popłoch, najpierw wśród biskupów i proboszczów, na pewno w Radiu Maryja, gdzie „polski papież” o. Tadeusz Rydzyk swoimi pokrętnych słowami by chwalił, a tak naprawdę postponował.

 

Możliwe, że w Europie nastąpiłaby schizma, a za nią schizma w polskim Kościele. Taka reformacja tradycjonalistyczna ciągle grozi Kościołowi..

 

Kościół nie chce się otworzyć na nowoczesność, a „czarny papież” zabarykadowałby np. polski Kościół ostatecznie.

 

W naszym kraju jest szczególny szowinizm – prawda, że dyktowany względami merkantylnymi – ale przede wszystkim konserwą religii, której duchowość nie jest strawna, przeterminowana i pełna jadu (antyhumanistycznego).

 

Zaniedbania wielowiekowe hierarchów w nauczaniu wiernych, iż mają być otwarci na inność: rasową, światopoglądową, powoduje, iż dobrze się czują w takim zastygłym bajorku wszelacy Rydzykowie.

 

„Czarny papież” dla polskiego Kościoła byłby, jak czarna ospa – pomór. A przecież Matka Boska Częstochowska to „Czarna Matka”. Widocznie wierni nie oglądają obrazu, tylko do niego się modlą.

 

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.